Je-li život plný běd, je trapné snášet jej. Je-li šťastný, je hrozné jej ztratit. Jedno jako druhé


je-li-život-plný-běd-trapné-snáš-jej-je-li-šťastný-hrozné-jej-ztratit-jedno-jako-druhé
jean de la bruyerejeliživotplnýbědtrapnésnetjejťastnýhroznéjejztratitjednojakodruhéživot plnýplný bědje trapnétrapné snášetsnášet jejje hroznéhrozné jejjej ztratitjedno jakojako druhéživot plný bědje trapné snášettrapné snášet jejje hrozné jejhrozné jej ztratitjedno jako druhéje trapné snášet jejje hrozné jej ztratit

Člověk se rodí s touhou být šťastný. Tato touha jej doprovází po celý život a obvykle se jí říká sebeláskaV mém pojetí je Žižka robustní, svalnatý, širokých ramen, stáří přes 60 let...Pojímal jsem jej slepého jen na jedno oko, není totiž bezpečně zjištěno, že oslepl i na druhéAť je život šťastný či nešťastný, plný úspěchů či neúspěchů, vždy je neobyčejně zajímavýVěci příliš blízké jej činily plachým. Miloval dálku a neurčitost. Miloval sen a neskutečno. Život jej lekal, lidem se vyhýbal