Je cosi shnilého ve státě dánském


je-cosi-shnilého-ve-státě-dánském
william shakespearecosishniléhovesttědnskémje cosicosi shniléhoshnilého veve státěstátě dánskémje cosi shniléhocosi shnilého veshnilého ve státěve státě dánskémje cosi shnilého vecosi shnilého ve státěshnilého ve státě dánskémje cosi shnilého ve státěcosi shnilého ve státě dánském

Jedno nepříliš nápomocné řešení, které nám blazeovaně nabídla moderní společnost, je ten příšerný cíl 'rovnováhy práce a volného času'. Jaká hrůza! Když pominu, že je to ošklivá, těžkopádná a vulgární fráze, tak už i na celé té představě je cosi shnilého, protože naznačuje, že práce je špatná a volný čas dobrýCit je ve skutečnosti cosi velice vzácného, cosi výjimečného. Nestačí na to běžný slovníkMezi Němci, kteří jsou nuceni žít za hranicemi německé říše v cizím státě, stojí bezesporu na prvním místě sudetští Němci. Za toto významné postavení uvnitř německého národního společenství vděčí nejen své početní síle, ale především tvůrčím silám, které rozvinuli na všech polích lidského počínání v neobyčejné míře. Jejich obrovská touha žít s ostatními Němci společně v jednom státě se bohužel nenaplnilaOpět si bytostně uvědomím, že s uměním nemusíme obchodovat – můžeme jednotlivé kousky darovat nebo je sdílet. Někdo může přinést báseň, jiný obraz. I když si s sebou nic neodneseme, všichni budeme bohatší – spatříme cosi krásného, vyslechneme cosi ryzího. (Dokonalý svět: Cassia)V nejzkaženějším státě je nejvíce zákonů