Historie ženy je historií nejhorší tyranie, jakou kdy svět poznal: tyranie slabého nad silným


historie-ženy-historií-nejhorší-tyranie-jakou-kdy-svět-poznal-tyranie-slabého-nad-silným
oscar wildehistorieženyhistoriínejhorítyraniejakoukdysvětpoznaltyranieslabéhonadsilnýmhistorie ženyženy jeje historiíhistorií nejhoršínejhorší tyraniejakou kdykdy světsvět poznaltyranie slabéhoslabého nadnad silnýmhistorie ženy ježeny je historiíje historií nejhoršíhistorií nejhorší tyraniejakou kdy světkdy svět poznaltyranie slabého nadslabého nad silnýmhistorie ženy je historiíženy je historií nejhoršíje historií nejhorší tyraniejakou kdy svět poznaltyranie slabého nad silnýmhistorie ženy je historií nejhoršíženy je historií nejhorší tyranie

Historická literatura nechce učit historii, nechce ani historii vysvětlovat, chce poskytnout čtenáři nebo posluchači poznání toho, co z historie poznal a prožil autorDemokracie je posledním trikem tyranieTyranie dělá z lidí cynikyŠpatné zákony jsou nejhorším druhem tyranieKdyž se lidé bojí své vlády, pak existuje tyranieKaždá tyranie jediné myšlenky je vypovězením války svobodě lidského ducha