dostal-jsem-se-do-týmu-zašeptal-chceš-uplatnit-nárok-na-přijetí-do-týmu-kvůli-bolesti-kterou-jsi-vytrpěl-zatraceně-že-jo-řekl
jeaniene frostdostaljsemsedotýmuzaeptalchceuplatnitnroknapřijetítýmukvůlibolestikteroujsivytrpělzatraceněžejořeklzadýchanětompřípaděgratulujutatecatnapůlcestyhrobudostal jsemjsem sese dochceš uplatnituplatnit nároknárok nana přijetípřijetí dodo týmutýmu kvůlikvůli bolestikterou jsizatraceně žeřekl zadýchaněv tomtom případětate nana catna půlpůl cestycesty dodo hrobudostal jsem sejsem se dochceš uplatnit nárokuplatnit nárok nanárok na přijetína přijetí dopřijetí do týmudo týmu kvůlitýmu kvůli bolestiv tom případětate na catna půl cestypůl cesty docesty do hrobu

Bojuj jen v bitvách, které můžeš vyhrát. -Bones na Cat, Na půl cesty do hrobuNikdo si neváži zdraví, dokud vážně neonemocní. (Na půl cesty do hrobu)Když novináři potřebovali někoho citovat, často mi zavolali a zeptali se mě, co si myslím třeba o té mrtvé rybě v nádrži (žralok od Damiena Hirsta, pozn. red.) nebo o tom, že někdo v galerii vystavuje rozestlanou postel (dílo umělkyně Tracey Eminové vystavené v Tate Gallery, pozn. red.). Tak jsem jim řekl, že to je špinavá postel v Tate Gallery, že to je bordel