Dělejte svoji práci celým srdcem a budete úspěšní - je tak malá konkurence


dělejte-svoji-prá-celým-srdcem-a-budete-úspěšní-tak-malá-konkurence
elbert hubbarddělejtesvojiprcicelýmsrdcembudeteúspěnítakmalkonkurencedělejte svojisvoji prácipráci celýmcelým srdcembudete úspěšníúspěšníje taktak malámalá konkurencedělejte svoji prácisvoji práci celýmpráci celým srdcemsrdcem a budetea budete úspěšníbudete úspěšníje takje tak malátak malá konkurencedělejte svoji práci celýmsvoji práci celým srdcemcelým srdcem a budetesrdcem a budete úspěšnía budete úspěšníje tak maláje tak malá konkurencedělejte svoji práci celým srdcempráci celým srdcem a budetecelým srdcem a budete úspěšnísrdcem a budete úspěšníje tak malá konkurence

Zlepšete kvalitu a automaticky zvýšíte produktivitu. Budete na trhu úspěšní nižší cenou a vyšší kvalitou. Budete obchodně úspěšní a vytvoříte pracovní příležitostiLidé jsou často nerozumní, nelogičtí a sobečtí. Přesto jim odpusťte. Budete-li k nim laskaví, stejně vás obviní ze sobectví a nízkých motivů. Zůstaňte laskaví. Budete-li úspěšní, získáte některé falešné přátele a opravdové nepřátele. Přesto pokračujte. Budete-li upřímní a čestní, lidé vás podvedou, vy ale zůstaňte upřímní a čestní. Strávíte-li léta budováním něčeho, co vám jiný zničí přes noc, budujte znovu. Naleznete-li štěstí, klid a mír, budou vám závidět. Zůstaňte šťastní. Na dobro, které uděláte dnes, zítra lidé zapomenou. Přesto dál dělejte dobro. Dávejte světu to nejlepší, co je ve vás, a i když to nemusí stačit, přesto dávejte dál