Chceš-li se vhodně vdát, sobě rovného si zvol


chceš-li-se-vhodně-vdát-sobě-rovného-zvol
publius ovidius nasochcelisevhodněvdtsoběrovnéhozvolse vhodněvhodně vdátsobě rovnéhorovného sisi zvolse vhodně vdátsobě rovného sirovného si zvolsobě rovného si zvol

Vhodně mluvit není těžké, jako vhodně mlčetÓ synu touhy! Popřej sluch tomuto: Nikdy smrtelné oko nepozná věčnou krásu, a neživé srdce se bude těšit vždy jen uvadlým květem. Neboť rovný hledá rovného a raduje se ze společnosti sobě podobnéhoTeď jsem, Pane můj Ježíši, vezmi mne sobě, tvůj chci býti a zůstávati na věky. Mluv služebníku svému a dej, ať poslouchám: pověz, co chceš, a dej, ať oblibuji: vzlož, coť se líbí, a dej, ať nesu: obrať mne, k čemu chceš, a dej, ať stačuji: poruč, co chceš, a co poručíš, dej: nechť jsem já ničímž, aby ty sám všecko bylMoudrý vladař má při vhodné příležitosti vzbudit chytře proti sobě určitou nevoli, aby jejím potlačením získal větší proslulost