Blázni jsou ti, kterých je míň


blázni-jsou-ti-kterých-míň
miroslav tichýblznijsoutikterýchmíňblázni jsoujsou tikterých jeblázni jsou tikterých je míň

,, Opravdoví blázni se většinou neptají, jestli jsou blázni.,, Opravdoví blázni se většinou neptají, jestli jsou blázni.Autoři jsou z většiny trochu blázni, a odmítaní autoři jsou blázni určitě.  (Případ pro exorcistu, str. 9)Lidi, jediní opravdoví lidi, co znám, jsou blázni, blázni do života, ukecaní blázni, cvoci k spasení, ti, kteří chtějí mít všechno - a hned!, kteří nikdy nezívají a neříkají věci-co-se-sluší, ale hoří, hoří, hoří jako ta báječná rachejtle, co se rozprskne a vystřelí tisíce pavoučích noh proti hvězdám, jen namodralá světluška zůstane uprostřed a všichni vzdychnou Povídám si, Němci stejně jsou blázni. Nebezpeční blázni. Já jsem byl taky tak trochu blázen, ale na útrapy sebe, kdežto Němci pořád na útrapy těch druhých. (Ostře sledované vlaky)Mladí lidé si myslí, že staří jsou blázni, ale staří lidé vědí, že mladí jsou blázni