Být připraven na válku je nejúčinnější způsob, jak uchovat mír


být-připraven-na-válku-nejúčinnější-způsob-jak-uchovat-mír
george washingtonbýtpřipravennavlkunejúčinnějízpůsobjakuchovatmírbýt připravenpřipraven nana válkuválku jeje nejúčinnějšínejúčinnější způsobjak uchovatuchovat mírbýt připraven napřipraven na válkuna válku jeválku je nejúčinnějšíje nejúčinnější způsobjak uchovat mírbýt připraven na válkupřipraven na válku jena válku je nejúčinnějšíválku je nejúčinnější způsobbýt připraven na válku jepřipraven na válku je nejúčinnějšína válku je nejúčinnější způsob

Vedu-li válku proto, abych dosáhl míru, vytvářím válku. Mír není stav, jehož by se dalo dosáhnout válkou. Jestliže uvěřím v mír dosažený zbraní, pak zemřu, sotva odzbrojím. Mír mohu nastolit jen tehdy, pokud ho sám vytvářímTlučte – to je jediný způsob, jak si uchovat otevřenostNeplatit účty je jediný způsob, jak se uchovat v paměti obchodních kruhůNejrychlejší způsob jak ukončit válku je prohrát jiChránit mír znamená nechtít válku. Ale chránit mír znamená i statečně sáhnout ke zbrani proti tomu, kdo by mír, klid, lidskost, lidskou důstojnost a svobodu každého našeho občana chtěl ohrozit.(Dvacet let čs. armády v osvobozeném státě, Praha, květen 1938)Nejlepší způsob, jak si uchovat přátele, je nikdy jim nic nedlužit a nikdy si od nich nic nevypůjčovat