Být křesťanem v Pákistánu je tvrdá každodenní výzva. Nevíme, kdy se staneme cílem nesnášenlivosti a předsudků, každé naše slovo může vést k odsouzení


být-křesťanem-v-pákistánu-tvrdá-každodenní-výzva-nevíme-kdy-se-staneme-cílem-nesnášenlivosti-a-předsudků-každé-naše-slovo-může
joseph couttsbýtkřesťanempkistnutvrdkaždodennívýzvanevímekdysestanemecílemnesnenlivostipředsudkůkaždénaeslovomůževéstodsouzeníbýt křesťanemkřesťanem vv pákistánupákistánu jeje tvrdátvrdá každodenníkaždodenní výzvakdy sese stanemestaneme cílemcílem nesnášenlivostikaždé našenaše slovoslovo můžemůže véstvést kk odsouzeníbýt křesťanem vkřesťanem v pákistánuv pákistánu jepákistánu je tvrdáje tvrdá každodennítvrdá každodenní výzvakdy se stanemese staneme cílemstaneme cílem nesnášenlivostinesnášenlivosti a předsudkůkaždé naše slovonaše slovo můžeslovo může véstmůže vést kvést k odsouzeníbýt křesťanem v pákistánukřesťanem v pákistánu jev pákistánu je tvrdápákistánu je tvrdá každodenníje tvrdá každodenní výzvakdy se staneme cílemse staneme cílem nesnášenlivosticílem nesnášenlivosti a předsudkůkaždé naše slovo můženaše slovo může véstslovo může vést kmůže vést k odsouzeníbýt křesťanem v pákistánu jekřesťanem v pákistánu je tvrdáv pákistánu je tvrdá každodennípákistánu je tvrdá každodenní výzvakdy se staneme cílem nesnášenlivostistaneme cílem nesnášenlivosti a předsudkůkaždé naše slovo může véstnaše slovo může vést kslovo může vést k odsouzení

Být pravým křesťanem něco stojí. Na to nikdy nezapomínejme. Být pouhým nominálním křesťanem a chodit do církve je laciné a jednoduché. Ale slyšet Kristův hlas, následovat Krista, věřit v Krista a vyznat Krista vyžaduje mnoho sebezapření. Bude nás to stát naše hříchy, naši samospravedlnost, naše pohodlí a naši světskostJenom ateista může být dobrým křesťanem, jenom křesťan může být dobrým ateistouExistuje výrok, který nelze napadnout, a sice, že člověk může být básníkem, aniž kdy napsal či vyslovil jediné slovoVíme co jsme, ale nevíme, co z nás může býtUmění nám může pomoci s primitivními potřebami, může nás vést opatrnou, vytrvalou, podivnou, uklidňující i oživující cestou ke sladkému rozumu. Ale rozum nás, můj bože, nemůže vést k vášni. On cestu neznáJak může být smrt zlá, když v její přítomnosti o ní nevíme?