Báseň nesmí tvořit myšlenky, ale konkurovat s nimi


báseň-nesmí-tvořit-myšlenky-ale-konkurovat-s-nimi
otto františek bablerbseňnesmítvořitmylenkyalekonkurovatnimibáseň nesmínesmí tvořittvořit myšlenkyale konkurovatkonkurovat ss nimibáseň nesmí tvořitnesmí tvořit myšlenkyale konkurovat skonkurovat s nimibáseň nesmí tvořit myšlenkyale konkurovat s nimi

Součást božství je i schopnost tvořit. Vy umíte ničit, Tufe, ale tvořit neumíte. A to z vás místo boha dělá monstrumNapsal jsem dlouhou báseň When the Towers Fell. Musel jsem, protože mě pronásledovala ve dne v noci. Není to politická báseň, ale báseň o New Yorku, o tom, co se tam stalo. Zdá se mi, že po útoku se z mé poezie vytratila jiskra komična, vtipu. (o útocích z 11. září)Báseň je všechno, ale ne jen tak něco, může se stát vším, ale ne ledajak. Báseň je pro všechny, jen když je pro někohoLidé mají tvořit lidi tím, že s nimi jednají jako s lidmiBásník se prostě nesmí dopustit nepravdy. Nesmí se vědomě dopouštět lží. Může se dopustit omylu, ale nesmí vědomě spáchat lež. Nesmí podléhat tlakům, že po něm někdo něco chce a že když vyhoví, tak se mu bude lépe dařit, nebo že bude moct i snadněji psát, atd. Ničemu z toho nesmí podlehnout. A když tomu podlehne, tak jeho poezie ztrácí věrohodnostNechci tvořit své štěstí, chci tvořit své dílo