A všechno to zvládneš, protože máš silné srdce. Srdce, které je schopné lásky. Které dokáže tak milovat lidi a život, že by sis to ani nedokázala představit. (Bez naděje)


a-všechno-to-zvládneš-protože-máš-silné-srdce-srdce-které-schopné-lásky-které-dokáže-tak-milovat-lidi-a-život-že-by-sis-to-ani
colleen hoovervechnotozvldneprotožemsilnésrdcesrdcekteréschopnélskykterédokžetakmilovatlidiživotžebysisaninedokzalapředstavitbeznadějeprotože mášmáš silnésilné srdcekteré jeje schopnéschopné láskykteré dokážedokáže taktak milovatmilovat lidiže byby sisani nedokázalanedokázala představit(bez naděje)všechno to zvládnešprotože máš silnémáš silné srdcekteré je schopnéje schopné láskykteré dokáže takdokáže tak milovattak milovat lidilidi a životže by sissis to aniani nedokázala představit

Já jenom kráčím po cestách, které mají srdce. Po kterékoliv cestě, která má srdce. Po nich putuji a jediné, co mě zajímá je, abych je prošel sám až na konec. A jak tak jdu,tak bez dechu jenom zírám a zírám. Don Juan MatusAbyste věděli, i silné srdce je možno zlomit. Ale silné srdce se vždycky z žalu vzpamatuje. (Zámožná žena)Jsou pravdy, které naplní srdce zoufalstvím až po okraj,  pravdy, o kterých se člověku nechce mluvit pokud nemá v záloze něco, co proti zoufalství postaví kousek naděje.´´ (Inkoustové srdce)Člověk je sebou samým od přírody, stává se jiným člověkem prostřednictvím napodobení; srdce, které předstírá, není srdce, které máModlitba očisťuje srdce; a čisté srdce je schopné hledět na BohaNedokázala už vdechnout vzduch, a tak lapala po dechu. Nedokázala už myslet, a tak upadla do bezvědomí. Nedokázala se probudit k vědomí, a tak zemřela