Žena váhá zamilovat se, obává-li se, že její láska nebude opětována


Žena-váhá-zamilovat-se-obává-li-se-že-její-láska-nebude-opětována
joséphine bakerŽenavhzamilovatseobvližejejílskanebudeopětovnaŽena váháváhá zamilovatzamilovat seže jejíjejí láskaláska nebudenebude opětovánaŽena váhá zamilovatváhá zamilovat seže její láskajejí láska nebudeláska nebude opětovánaŽena váhá zamilovat seže její láska nebudejejí láska nebude opětovánaže její láska nebude opětována

Láska je rozkoš, která se mění v bolest, není-li opětovánaLáska je náš osobní problém, trofej či tragédie, a nezaleží na tom, je-li opětovánaMalá láska, když není opětována se změní v přátelství, velká v nenávistTak velká je váha ctnosti, že položíme-li na druhou misku vah všechno ostatní, nebude to ani vidětLáska ke spravedlnosti je u mnoha lidí jen obava, aby sami neutrpěli nespravedlnostZle zamilovat se neznamená mít rád. Člověk se může zamilovat a zároveň nenávidět. Pamatuj si to!