Žák je nevděčný: naučí-li se čemu, má to sám ze sebe, neumí-li nic, je vinen učitel


Žák-nevděčný-naučí-li-se-čemu-má-to-sám-ze-sebe-neumí-li-nic-vinen-učitel
františek vymazalŽknevděčnýnaučílisečemumtosmzesebeneumílinicvinenučitelje nevděčnýse čemusám zeze sebeje vinenvinen učitelŽák je nevděčnýmá to sámsám ze sebeje vinen učitelmá to sám zemá to sám ze sebe

Mnohý žák prospívá špatně jen proto, že má víc rozumu než učitelUčitel i žák mají mít týž cíl: prospěch, který má jeden přinášet, druhý získávatPrůměrný učitel vypráví. Dobrý učitel vysvětluje. Výborný učitel ukazuje. Nejlepší učitel inspirujeI když je zkažená a nic dobrého neumí, nemohla zkazit sama sebe, to se rozumí!Je celkem snadné psu rozumět a naučit se číst jeho myšlenky. Pes se neumí přetvařovat, neumí klamat, neumí lhát, protože neumí mluvit