Člověku, který miluje příliš, je právě tak těžké se zavděčit, jako když už nemiluje vůbec


Člověku-který-miluje-příliš-právě-tak-těžké-se-zavděčit-jako-když-už-nemiluje-vůbec
françois de la rochefoucauldČlověkukterýmilujepříliprvětaktěžkésezavděčitjakokdyžnemilujevůbeckterý milujemiluje přílišje právěprávě taktak těžkétěžké sese zavděčitjako kdyžkdyž užuž nemilujenemiluje vůbeckterý miluje přílišje právě takprávě tak těžkétak těžké setěžké se zavděčitjako když užkdyž už nemilujeuž nemiluje vůbecje právě tak těžképrávě tak těžké setak těžké se zavděčitjako když už nemilujekdyž už nemiluje vůbecje právě tak těžké seprávě tak těžké se zavděčitjako když už nemiluje vůbec

Jestliže člověk miluje příliš, těžko pozná, kdy ten druhý už nemiluje vůbecKdyž člověk ví, proč miluje, tak nemilujeKdyž člověk ví proč miluje tak nemilujeKdyž nemilovaný miluje, je to jako když chce pták bez křídel létat. Když milovaný nemiluje, je to jako když pták zabije svá mláďataLáska se nikdy nechodí dívat do matriky. Nikdo nemiluje ženu proto, že je tak a tak stará, proto, že je krásná nebo ošklivá, hloupá nebo duchaplná. Miluje, protože milujeJe těžké něco opouštět. I když to, co svíráte, je plné trní, je těžké to pustit. Možná právě proto. (Lunapark)