Citáty o Svého

Citáty o Svého:


vyslýchej-prosbu-svého-služebníka-i-izraele-svého-lidu-kterou-se-budou-modlit-obráceni-k-tomuto-místu-vyslýchej-v-místě-svého-přebývání
Citáty o Svého:


vyslýchej-prosby-svého-služebníka-i-izraele-svého-lidu-které-se-budou-modlit-obráceni-k-tomuto-místu-vyslýchej-z-místa-svého-přebývání
Citáty o Svého:


a-jelikož-mám-v-domě-svého-boha-zalíbení-přidávám-pro-dům-svého-boha-i-ze-svého-vlastního-jmění-zlato-a-stříbro-navíc-k-tomu-všemu
Citáty o Svého:


Citáty o Svého:


Citáty o Svého:


Citáty o Svého:


nyní-propouštíš-v-pokoji-svého-služebníka-pane-podle-svého-slova
Citáty o Svého:


která-opouští-druha-svého-mládí-a-na-smlouvu-svého-boha-zapomíná
Citáty o Svého:


učinil-ho-pánem-svého-domu-vládcem-veškerého-svého-jmění
Citáty o Svého:


hospodin-sí-svého-lidu-spásná-záštita-svého-pomazaného
Citáty o Svého:


nevejdu-do-stanu-svého-domu-nevstoupím-na-rohož-svého-lože
Citáty o Svého:


slyšeli-jste-že-bylo-řečeno-'milovati-budeš-bližního-svého-a-nenávidět-nepřítele-svého'
Citáty o Svého: Každý člověk má svůj vlastní život a svého vlastního boha. Svého obhájce a soudce -Franz Kafka


každý-člověk-má-svůj-vlastní-život-a-svého-vlastního-boha-svého-obhájce-a-soudce
Citáty o Svého:


ujal-se-svého-služebníka-izraele-pamětliv-svého-milosrdenství
Citáty o Svého:


pro-davida-svého-služebníka-neodmítej-svého-pomazaného
Citáty o Svého:


on-mu-řekl-'miluj-hospodina-boha-svého-z-celého-svého-srdce-celou-svou-ší-celou-svou-silou-a-celou-svou-myslí'-a-'miluj-svého-bližního-jako
Citáty o Svého:


ponesete-sikú-svého-krá-kijúna-své-obrazy-hvězdu-svého-boha-to-co-jste-udělali
Citáty o Svého:


když-nám-dal-poznat-tajemství-svého-záměru-svého-milostivého-rozhodnutí-jímž-předsevzal