Citáty o Služebníkem Svého

Citáty o Služebníkem Svého:


Citáty o Služebníkem Svého: Kníže je prvním služebníkem svého státu -Fridrich II. Veliký


Citáty o Služebníkem Svého:


nalož-se-svým-služebníkem-podle-svého-milosrdenství-vyučuj-mě-v-tom-co-nařizuješ
Citáty o Služebníkem Svého:


akíš-davidovi-důvěřoval-Říkal-vzbudil-velikou-nelibost-u-svého-lidu-izraele-navždy-zůstane-mým-služebníkem
Citáty o Služebníkem Svého:


Citáty o Služebníkem Svého:


stal-jsem-se-jejím-služebníkem-jak-mi-to-ulož-bůh-podle-svého-záměru-aby-se-na-vás-naplnilo-boží-slovo
Citáty o Služebníkem Svého: Je stokrát větší slastí být služebníkem svého národa, než v cizině být kdovíjakým slavným velikášem -Karolína Světlá


je-stokrát-větší-slastí-být-služebníkem-svého-národa-než-v-cizině-být-kdovíjakým-slavným-velikášem
Citáty o Služebníkem Svého:


pán-se-ustrnul-na-oním-služebníkem-propustil-ho-a-dluh-mu-odpustil
Citáty o Služebníkem Svého:


rozjasni-tvář-nad-svým-služebníkem-ve-svém-milosrdenství-mě-zachraň
Citáty o Služebníkem Svého:


neskrývej-tvář-před-svým-služebníkem-když-se-soužím-pospěš-odpověz-mi
Citáty o Služebníkem Svého: Ne tak je tomu s mým služebníkem Mojžíšem. Má trvalé místo v celém mém domě. -Numbers 12:7


ne-tak-tomu-s-mým-služebníkem-mojžíšem-má-trvalé-místo-v-celém-mém-domě
Citáty o Služebníkem Svého:


nevcházej-v-soud-se-svým-služebníkem-vždyť-před-tebou-nikdo-z-živých-není-spravedlivý
Citáty o Služebníkem Svého:


proti-němu-vytáhl-Šalmaneser-král-asyrský-a-hóšea-se-stal-jeho-služebníkem-a-musel-mu-odvádět-dávky
Citáty o Služebníkem Svého:


chci-ří-kristus-se-stal-služebníkem-židů-aby-ukázal-boží-věrnost-a-potvrdil-sliby-dané-otcům
Citáty o Služebníkem Svého:


v-judsku-i-v-jeruzalémě-vyhlásili-aby-byl-hospodinu-přinesen-poplatek-uložý-izraeli-na-poušti-mojžíšem-služebníkem-božím
Citáty o Služebníkem Svého:


jestliže-hledáme-ospravedlnění-v-kristu-a-jsme-tedy-zřejmě-i-my-hříšní-snad-proto-kristus-služebníkem-hříchu-naprosto-ne
Citáty o Služebníkem Svého:


toto-bratřím-zdůrazňuj-a-budeš-dobrým-služebníkem-krista-ježíše-vychovaným-slovy-víry-a-pravého-učí-které-sis-osvojil
Citáty o Služebníkem Svého: Kapitalizace nám neškodí, dokud je kapitál naším služebníkem a nikoliv naším pánem -George Bernard Shaw


kapitalizace-nám-neškodí-dokud-kapitál-naším-služebníkem-a-nikoliv-naším-pánem