Citáty o Mnoho Otců

Citáty o Mnoho Otců: Vítězství má mnoho otců, ale porážka je sirotek -John Fitzgerald Kennedy


Citáty o Mnoho Otců: Vynikal jsem ve věrnosti k židovství nad mnoho vrstevníků v našem lidu a nadmíru jsem horlil pro tradice našich otců. -Galatians 1:14


vynikal-jsem-ve-věrnosti-k-židovství-nad-mnoho-vrstevníků-v-našem-lidu-a-nadmíru-jsem-horlil-pro-tradice-našich-otců
Citáty o Mnoho Otců:


i-kdybyste-měli-tisí-vychovatelů-v-kristu-otců-mnoho-nemáte-neboť-v-kristu-ježíši-jsem-vás-já-přivedl-k-životu-skrze-evangelium
Citáty o Mnoho Otců: Mnoho zmůže síla duše, mnoho víra, mnoho naděje, ale všechno zmůže jedině láska -Jaroslav Vrchlický


mnoho-zmůže-sí-še-mnoho-víra-mnoho-nadě-ale-všechno-zmůže-jedině-láska
Citáty o Mnoho Otců:


pohleďte-bratří-koho-bůh-povolává-není-mezi-vámi-mnoho-moudrých-podle-lidského-soudu-ani-mnoho-mocných-ani-mnoho-urozených
Citáty o Mnoho Otců:


ten-kdo-ji-nezná-a-udělá-něco-zač-zaslouží-bití-bude-bit-méně-komu-bylo-mnoho-dáno-od-toho-se-mnoho-očekává-a-komu-mnoho-svěřili-od
Citáty o Mnoho Otců: Láska k ženám mnoho poskytuje, ale ženy nám mnoho berou -Guillaume Apollinaire


láska-k-žám-mnoho-poskytuje-ale-ženy-nám-mnoho-berou
Citáty o Mnoho Otců:


vymítali-mnoho-zlých-duchů-potírali-olejem-mnoho-nemocných-a-uzdravovali
Citáty o Mnoho Otců: Člověk má nekonečně mnoho tváří a životů a pravda má mnoho podob -Jan Bauch


Člověk-má-nekonečně-mnoho-tváří-a-životů-a-pravda-má-mnoho-podob
Citáty o Mnoho Otců: Stačí být shovívavým a mnoho, velmi mnoho, odpustíme -Fjodor Michajlovič Dostojevskij


Citáty o Mnoho Otců:


nastavěl-města-a-měl-mnoho-bravu-i-skotu-neboť-mu-bůh-dal-velice-mnoho-jmění
Citáty o Mnoho Otců: Tomu, kdo mnoho žádá, mnoho schází -Quintus Horatius Flaccus


Citáty o Mnoho Otců: Těm, kteří mnoho chtějí, mnoho chybí -Quintus Horatius Flaccus


Citáty o Mnoho Otců: Lidé vědí mnoho, velmi mnoho, ale jejich vědení nemá na jejich život daleko toho vlivu, jaký by mít mělo, a v tom je veliká chyba: učíme se příliš mnoho pro školu a neučíme se dosti pro život. – Sebevražda hromadným jevem společenským moderní osvěty, 1881, s. 72 -Tomáš Garrigue Masaryk


Citáty o Mnoho Otců:


david-také-připravil-mnoho-železa-na-čepy-pro-křídla-bran-a-na-skoby-a-tak-mnoho-mědi-že-se-ani-nedala-zvážit
Citáty o Mnoho Otců:


i-uzdravil-mnoho-nemocných-rozličnými-neduhy-a-mnoho-zlých-duchů-vyhnal-a-nedovoloval-zlým-duchům-mluvit-protože-věděli-kdo
Citáty o Mnoho Otců: Mnoho jídel způsobuje mnoho nemocí -Seneca


mnoho-jídel-způsobuje-mnoho-nemocí
Citáty o Mnoho Otců: Jak je pro velké duchy charakteristické, že řeknou mnoho málo slovy, tak naopak malí duchové mají nadání, že mluví mnoho a neřeknou nic -François de La  Rochefoucauld


jak-pro-velké-duchy-charakteristické-že-řeknou-mnoho-málo-slovy-tak-naopak-malí-duchové-mají-nadání-že-mluví-mnoho-a-neřeknou-nic